جملات قصار در عالم حقوق و حقوق بین‌الملل (بخش سوم)

جملات قصار در عالم حقوق و حقوق بین‌الملل

(بخش سوم)[۱]

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

۱۸۲. دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب اِعمال اختیارات قضایی خود، حق تفسیر منشور ملل متحد را دارد.

***

۱۸۳. دیوان بین‌المللی دادگستری ادعای مداخله را به عنوان سیاست زور تلقی می‌کند که این خود جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد.

***

۱۸۴. سازمان ملل متحد اهلیت اعِمال «حمایت شغلی» از کارکنان خود را دارد.

***

۱۸۵. تعهدات معاهداتی باید به گونه‌ای تفسیر گردند که اثر و کارایی عملی داشته باشند.

***

۱۸۶. تفسیر مغایر با نص بی‌اعتبار است.

***

۱۸۷. حقوق اساسی حقوق مردم است و به همه مردم تعلق دارد تا هم نهیبی به زمامداران قدرت‌طلب و هم نویدی برای شهروندان آزادی طلب باشد.(مرحوم دکتر سیدمحمد هاشمی)

***

۱۸۸. جبران خسارت فوری ضرورت تحقق عدالت است.

***

۱۸۹. جبران خسارت برای حفظ نظم حقوق بین‌الملل ضروری است.

***

۱۹۰. جبران خسارت فقط با غرامت قابل دستیابی نیست.

***

۱۹۱. حکم به پرداخت غرامت باید بر اساس ملاحظات منصفانه صورت پذیرد.

***

۱۹۲. در یک جامعه دموکراتیک، لزوم دسترسی به عدالت در معنای عام[۲]، حق بر قانون[۳] و حق بر تحقق عدالت مورد توجه است.(قاضی ترینداد)

***

۱۹۳. حقوق بین‌الملل یکی از ابزارهای حرکت به سوی ایجاد یک حقوق مشترک جهانی است.(مارتی دلماس)

***

۱۹۴. توافق‌هایی که به صورت کتبی نباشند نیز ممکن است دارای قدرت حقوقی باشند.

***

۱۹۵. ادله وجود یک توافق ضمنی باید قانع‌کننده باشد.

***

۱۹۶. اختلاف زمانی وجود دارد که کشورها آشکارا دیدگاه‌های متضادی در مورد مسئله اجرا یا عدم اجرای برخی تعهدات بین‌المللی داشته باشند.

***

۱۹۷. صرف این که یک طرف مدعی اجرای یک معاهده باشد و طرف دیگر آن ادعا را رد کند، اختلاف محسوب نمی‌شود.

***

۱۹۸. اختلاف باید به گونه‌ای باشد که دادگاه صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به آن اختلاف را داشته باشد.

***

۱۹۹. عدالت عینی و ارزش‌های انسانی ورای همه واقعیت‌ها قرار می‌گیرند.

***

۲۰۰. اقدامات موقتی حمایتی ماهیت پیش‌دستانه دارند.

***

۲۰۱. از دوران باستان تا کنون همواره از برتری وجدان در مقابل خواست و تمایل حمایت شده است.

***

۲۰۲. الزامات عقل سلیم و وجدان قضایی جهانی بر استثنائات ناشی از حاکمیت برتری دارند.

***

۲۰۳. از منظر انسان‌گرایی باید ضرورتا از افتادن در دام توسل به اراده‌گرایی منسوخ اجتناب شود.

***

۲۰۴. همواره نوع بشر نیازمند حمایت در مقابل شّری است که در درون انسان جای دارد.

***

۲۰۵. حقوق بین‌الملل انسانی بر منابع یا استراتژی‌های ادعایی امنیت ملی برتری دارد.

***

۲۰۶. معاهدات اسناد زنده هستند.(قاضی ترینداد)

***

۲۰۷. اصل برابری قضایی کشورها تجسم‌بخش ایده عدالت و نشئت گرفته از وجدان قضایی جهانی است.(قاضی ترینداد)

***

۲۰۸. حقوق از وجدان بر می‌آید.[۴]

***

۲۰۹. این وجدان قضایی جهانی است که منبع نهایی حقوق بین‌الملل می‌باشد.(قاضی ترینداد)

                                                         ***

۲۱۰. اصل عدم مداخله یکی از نتایج اصل حاکمیت کشورها است.

***

۲۱۱. قطعنامه‌های مکرر می‌توانند بیانگر توسعه تدریجی عنصر معنوی لازم برای ایجاد یک قاعده جدید باشند.

***

۲۱۲. هدف اصلی از تاسیس یک دیوان دادگستری، مشارکت در حل مسالت‌آمیز اختلاف است.(روبرت کُلب)

***

۲۱۳. اصل انصاف یکی از جلوه‌های دکترین پاکدستی است.

***

۲۱۴. کسی که انصاف می‌خواهد، خود باید منصف باشد.

***

۲۱۵. دادگاه تابع حقوق بین‌الملل نباید از اِعمال اصلی که به وضوح از انصاف بر می‌آید، خودداری کند.

***

۲۱۶. تفسیر نباید منجر به بی‌معنا شدن کلمات شود. [۵]

***

۲۱۷. حقیقت زیربنای حکومت قانون است.

***

۲۱۸. حقیقت‌یابی به تحکیم صلح و سازش و اقدام علیه بی‌کیفرمانی کمک خواهد کرد.

***

۲۱۹. فلسفه وجودی بشریت بر فلسفه وجودی دولت برتری دارد.

***

۲۲۰. عدالت همواره مهم و محو تمامی قوانین در کل بوده است.

***

۲۲۱. عدالت سرلوحه تمامی قوانین و در عین حال هدف غایی آن‌هاست.

***

۲۲۲. اصول کلی حقوق راهنمای تمامی هنجارهای حقوقی هستند.

***

۲۲۳. در حقوق بین‌الملل هر آنچه منع نشده، لزوما مجاز نیست.

***

۲۲۴. حقوق عاری از اخلاق، زمینه را برای استبداد فراهم می‌کند.

***

۲۲۵. دیکتاتوری اکثریت می‌تواند برای اقلیت وحشتناک باشد.(پوپر)

***

۲۲۶. این که مردم یا اکثریتی از مردم نمی‌توانند خطا نموده یا ناعادلانه رفتار کنند، فقط خودکامه‌گرایی و نسبتا یک خرافه است.(پوپر)

***

۲۲۷. دموکراسی بدترین شکل حکومت است؛ مگر در مقایسه با سایر اشکال حکومت.(چرچیل)

***

۲۲۸. دموکراسی محصول انسان‌های دموکرات است.

***

۲۲۹. انتخابات روز قیامت و روز داوری درباره حاکمان است.

***

۲۳۰. قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد.(لُرد اکتن)

***

۲۳۱. همواره این ظالم است که نوع مبارزه را تعیین می‌کند و نه مظلوم.(ماندلا)

***

۲۳۲. وقتی گالیله را به سمت قتلگاه می‌بردند، مردم فریاد زدند: بدبخت ملتی که قهرمان ندارد. گالیه پاسخ داد: بدبخت ملتی که به قهرمان نیاز دارد.

***

۲۳۳. دیکتاتوری جایگاه رفیعی است اما هنگامی که به آن جایگاه صعود کنیم، دیگر پایین آمدن از آن ممکن نیست.

***

۲۳۴. هر کس به میزانی که ظلم کرده، مجازات می‌شود.(سوره حج آیه ۶۰)

***

۲۳۵. نظم بین‌المللی بر پایه عدالت است تا زور.( قاضی ترینداد)

***

۲۳۶. بازسازی و تحول حقوق بین‌الملل در زمانه ما بر اساس عقل سلیم و حقوق جهانی بشریت به معنای حقیقی و نوین آن ضروری است.( قاضی ترینداد)

***

۲۳۷. حقوق و عدالت با اصول کلی حقوق در مبنای حقوق بین‌الملل جدید ارتباط دارد.(قاضی ترینداد)

***

۲۳۸. عدالت به تعویق افتاده، عدالت انکار شده است.

***

۲۳۹. بشریت تابع حقوق بین‌الملل معاصر است.(قاضی ترینداد)

***

۲۴۰. حقوق و عدالت در هم تنیده شده‌اند و با یکدیگر تکامل می‌یابند.(قاضی ترینداد)

***

۲۴۱. اراده‌گرایی و پوزیتویسیم به خودی خود تاثیر مخربی بر حقوق بین‌الملل نهاده‌اند.(قاضی ترینداد)

***

۲۴۲. اقدامات متقابل نباید در رویه حقوقی جذب شود.(قاضی ترینداد)

***

۲۴۳. حقوق بین‌الملل خود برای بشریت ابراز نگرانی کرده است.(قاضی ترینداد)

***

۲۴۴. نظام بین‌المللی حقوق بشر در حال تعالی بخشیدن به جایگاه افراد انسانی و حق‌های ذاتی آن‌ها در بدنه حقوق بین‌الملل است.(قاضی ترینداد)

***

۲۴۵. در اندیشه حقوق طبیعی است که مفهوم عدالت همواره در مرکز ثقل قرار می‌گیرد و حقوق را در کل سمت و سو می‌بخشد.(قاضی ترینداد)

***

۲۴۶. اقدامات متقابل بی‌پایه و اساس هستند.(قاضی ترینداد)

***

۲۴۷. هیچ کس نمی‌تواند اِعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد.

***

۲۴۸. رحمت فوق قانون است.(مرحوم سلطان قابوس پادشاه عمان)

***

۲۴۹. حقوق بدون فلسفه حقوق بی‌معناست؛ چون منطقی دارد و اگر زیربنای منطقی نباشد، معلومات سطحی می‌شود.

***

۲۵۰. الزامات تحقق عدالت بر استناد به منافع ملی امنیتی برتری دارد.(قاضی ترینداد)

***

[۱] این مطلب در دو بخش دیگر و از شماره ۱ تا ۱۸۱ سابقا در همین سایت منتشر شده است.

[۲] Justice Loto Sensu

[3] Right to the Law

[4] Ex Conscientia Jus Oritur

[5] Ut Res Magis Vaeat Quam Pereat

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *