تحلیل حقوقی کمک‌های انسان‌دوستانه طی سیل‌های سال2019 ایران توسط استاد ضیائی‌بیگدلی(2)