آیا ارایه خدمات مشاوره حقوقی به شرکت های ایرانی مشمول تحریم های ایالات متحده می باشند یا خیر