تحلیل به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان توسط دولت ایالات متحده آمریکا –  استاد ضیائی بیگدلی