آموزش جهانی حقوق

مدت دوره: سه هفته   مدرس: کی آرش صالحی کارشناس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی همکار و مسئول دفتر...
18 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
تومان400,000
آموزش جهانی حقوق
ویژه اعضاء
به زودی
18 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
ویژه اعضاء
آموزش جهانی حقوق
ویژه اعضاء
7 دروس
به لیست علاقه مندی ها اضافه کنید
ویژه اعضاء