آموزش جهانی حقوق

به زودی

GLE: A New Understanding

1
Session 1
2
Session 2
3
Session 3
4
Session 4

GLE: The Status of Legal Market in The 21st Century

1
Session 1
2
Session 2
3
Session 3
4
Session 4

GLE: Growth Areas in Terms of Legal Practice

1
Session 1
2
Session 2
3
Session 3
4
Session 4

GLE: Global Legal Markets

1
UK & Germany
2
Canada
3
Australia
4
China & Hong Kong
5
Singapore & India
6
Latin America

اولین نفری باش که یک نظر اضافه می کنه

لطفا برای نظردهی ابتدا لاگین نمایید. وارد شوید.