حقوق بین‌الملل اقتصادی

موضوعات اصلی این دوره شامل موارد زیر است:
۱- حقوق و قواعد حاکم بر روابط اقتصادی بین المللی
۲- تاریخچه نظام حقوقی بین المللی اقتصادی
۳- منابع و بازیگران اصلی ح ب ا
۴- زیررشته های ح ب ا
تمرکز اصلی در این دوره بر زیر رشته حقوق تجارت جهانی و منطقه ای با تمرکز بر نظام سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه های تجارت ترجیحی ایران خواهد بود.

لیست دروس

1
آشنایى با منابع اینترنتى
2
دسترسی به بازار ۱
3
دسترسی به بازار ۲
4
دسترسی به بازار ۳
5
دسترسی به بازار ۴
6
مطالعه موردی: دعوای طبقه بندی کالا
7
ابزار تعرفه‌ای ۱
8
ابزار تعرفه‌ای ۲
9
ابزار تعرفه‌ای ۳
10
سیاست‌های تعرفه در ایران: مقدمه
11
مقایسه ساختار تعرفه ایران با کشورهای منتخب
12
رابطه نرخ ارز و نرخ تعرفه: مورد موبایل
13
تعرفه کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی
14
حداقل و حداکثر نرخ‌های تعرفه
15
طبقات تعرفه و درآمد تعرفه ای
16
علل اثر بخشی پایین نظام تعرفه ای کشور
17
جمع بندی و پیشنهادات سیاستی
18
موانع غیرتعرفه‌ای: مقدمه
19
موانع غیرتعرفه‌ای: حقوق ایران و WTO
20
مقررات مربوط به موانع غیرتعرفه‌ای در موافقت نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
21
فلسفه وجودی موافقتنامه های تجاری مثل WTO و اورآسیا
22
تاریخچه نظام گات/گت و دوره های جهانی شدن اقتصاد
23
گذار از گت به WTO: با مروری مختصر بر شرایط ایران و سایر کشورهای در حال الحاق
24
موافقتنامه موسس WTO
25
ساختار موافقتنامه های WTO

امتحانات

1
تست سالین تیم ۲ متصل به درس

تست هست

اولین نفری باش که یک نظر اضافه می کنه

لطفا برای نظردهی ابتدا لاگین نمایید. وارد شوید.