حقوق تجارت خارجى

در این دوره به مسایل زیر خواهیم پرداخت:
۱- منابع حقوق تجارت خارجی – ایران و جهان
۲- قواعد دسترسی به بازار
۳- ابزارشناسی سیاست تجاری: موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای
۴- موافقتنامه های چندجانبه و منطقه ای
۵- نقد و بررسی سیاست تجاری ایران

منابع درس

1
آشنايى با منابع اينترنتى

دسترسی به بازار: طبقه بندی کاالا

1
دسترسی به بازار ۱
2
دسترسی به بازار ۲
3
دسترسی به بازار ۳
4
دسترسی به بازار ۴
5
مطالعه موردی: دعوای طبقه بندی کالا
6
حداقل و حداکثر نرخ‌های تعرفه

دسترسی به بازار: ابزار تعرفه ای

1
ابزار تعرفه‌ای ۱
2
ابزار تعرفه‌ای ۲
3
ابزار تعرفه‌ای ۳
4
رابطه نرخ ارز و نرخ تعرفه: مورد موبایل
5
Q & A 1
6
Q & A 2
7
Q & A 3

(جلسات پرسش و پاسخ)سند سیاست تجاری ایران

1
تحلیل وضع موجود ۱
2
تحلیل وضع موجود ۲
3
تحلیل وضع موجود ۳
4
مقررات صادرات و واردات (تسهیل تجاری) ۱
5
مقررات صادرات و واردات ۲

سیاست تعرفه ای در ایران

1
سیاست‌های تعرفه در ایران: مقدمه
2
مقایسه ساختار تعرفه ایران با کشورهای منتخب
3
طبقات تعرفه و درآمد تعرفه ای
4
تعرفه کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی
5
علل اثر بخشی پایین نظام تعرفه ای کشور
6
جمع بندی و پیشنهادات سیاستی
7
Q & A 1
8
Q & A 2

موانع غیر تعرفه ای

1
موانع غیرتعرفه‌ای: مقدمه
2
موانع غیرتعرفه‌ای: حقوق ایران و WTO
3
مقررات مربوط به موانع غیرتعرفه‌ای در موافقت نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

موافقتنامه های تجاری

1
فلسفه وجودی موافقتنامه های تجاری مثل س.ت.ج. و اورآسیا

از گت تا س.ت.ج

1
تاریخچه نظام گات/گت و دوره های جهانی شدن اقتصاد
2
موافقتنامه موسس WTO
3
گذار از گت به WTO: با مروری مختصر بر شرایط ایران و سایر کشورهای در حال الحاق
4
ساختار موافقتنامه های WTO

اولین نفری باش که یک نظر اضافه می کنه

لطفا برای نظردهی ابتدا لاگین نمایید. وارد شوید.