راهنمای حقوقی تحریم‌های اقتصادی برای بازرگانان

به زودی

تقسیم بندی تحریم های اقتصادی

1
مقام تحریم کننده، فرایند اعمال (منابع تحریم ها)، نهادهای قانون گذار، اجرایی و نظارتی و مخاطب تحریم ها

نکات مهم پیرامون تحریم های اقتصادی در حوزه مخاطب تحریم ها

1
وتوسعه صلاحیت سرزمینی، آثار فراسرزمینی، تفاوت تحریم های اولیه و ثانویه در نحوه تعیین رفتار متخلفانه، نحوه تعیین مجازات ها در تحریم های اولیه و ثانویه، تحریم های بخشی و شخصی و فهرست ها و برچسب های تحریمی

تاریخچه تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران

1
تحریم و جمهوری اسلامی ایران

تحلیل رفتار شرکت ها در مواجهه با تحریم های اقتصادی

1
رفتار شرکت های واقع در خارج از منطقه تحریمی و رفتار شرکت های تحریم شده یا واقع در داخل منطقه تحریمی

فرایند تطبیق با قوانین تحریمی (compliance) از نظر وزارت خزانه داری آمریکا

1
ویژگی های یک برنامه فرایند تطبیق با قوانین تحریمی و ریسک های موجود جهت تطبیق با قوانین تحریمی علیه ایران

مراحل فرایند تطبیق شرکت ها یا اشخاص غیرتحریمی با قوانین تحریمی برای معامله با طرف تحریم شده یا واقع در منطقه تحریمی

1
تعیین افراد دخیل در پروژه سرمایه گذاری، تعیین ذی نفعان نهایی، بررسی اسامی ذی نفعان در فهرست ها و برچسب های (شناسه ها) تحریم، تعیین وضعیت نهایی شرکت و تصمیم گیری برای ورود یا عدم ورود به معامله با طرف ایرانی

فرایند تطبیق با قوانین در مورد اشخاص دخیل در پروژه و سایر موارد در تطبیق با تحریم ها

1
فرایند تطبیق

مراحل فرایند تطبیق شرکت ها یا اشخاص تحریم شده یا واقع در منطقه تحریمی (ایران) برای معامله با دیگران (بخش اول)

1
اقدامات احتیاطی، بررسی فهرست ها و برچسب های تحریمی، بررسی ساختار خروج از فهرست های تحریمی، آمریکا، اروپا، نحوه زنده ماندن شرکت در وضعیت جدید، تعیین وضعیت تحریمی شرکت، آثار تحریم ها بر وضعیت ثبتی شرکت، اولویت بندی دوباره فعالیت های شرکت، آمادگی جهت طرح دعاوی مرتبط با تحریم ها و تلاش جهت تداوم فعالیت های تجاری

دعاوی مرتبط با تحریم ها

1
اختلافات تجاری، فورس ماژور، دعاوی ناشی از تخلفات اداری در اثر اعمال تحریم ها، نقض شرط تطابق با تحریم، نقض ناشی از ضرورت ایجاد روابط غیرشفاف (روابط بانکی، قراردادی و حمل و نقل)، افزایش هزینه ها، اثر تحریم بر فرایند داوری، رسیدگی های قضایی (دعاوی طرح شده در دادگاه های آمریکا و اتحادیه اروپا و شرایط قانونی آن ها)، دعاوی خروج اشخاص و شرکت های تحریم شده از فهرست تحریم ها، دعاوی مرتبط با خسارات وارده ناشی از قرار گرفتن در فهرست تحریم ها، نقض اطلاعات خصوصی، دعاوی مرتبط با رانت خواری و فساد، دعاوی مرتبط با مجازات های ناقضان تحریم و روابط بانکی

تصمیم گیری جهت تداوم حیات شرکت و تاثیر تحریم های اقتصادی بر قراردادهای تجاری (بخش دوم)

1
ریسک های قراردادی، چگونگی تعریف تحریم در قرارداد (تصریح، سکوت، شرط مذاکره مجدد، فورس ماژور، عامل ایجاد حق فسخ و غیرممکن شدن قرارداد)، شروط مربوط به تحریم در قرارداد، شرط تطبیق با تحریم، شرط جبران خسارت، تضمین، تطبیق با قواعد تحریم در محدوده پروژه، شرط تحدید یا مستثنی نمودن مسئولیت، واگذاری موضوع قرارداد، شرط قانون حاکم و شرط حل و فصل اختلافات

عوامل ترغیب خریدار و فروشنده به انجام معامله در شرایط تحریم

1
دادن تخفیف، اعطای دوره های پرداخت طولانی تر، استفاده از ارزهای مرغوب و پرداخت کارمزد به خریدار جهت انجام نقل و انتقالات بانکی

محدودیت های مربوط به حمل و نقل و پرداخت های بانکی

1
محدودیت های مربوط به حمل و نقل و بیمه، مفاهیم بنیادین، ارزهای احتیاطی، انتقال ارزش وجه از طریق حساب های کارگزاری، پیام رسان های مالی، ابزارهای پرداخت بانکی، ساختار تسویه ارز، آثار تحریم بر روابط بانکی، محدودیت دسترسی کشور تحریم شده به ارزهای احتیاطی، محدودیت در ایجاد نظام تسویه چندجانبه، محدودیت در امکان تسویه دوجانبه و حرکت به سمت استفاده از شبکه بانکداری غیرمعمول

راهکارهای شرکت های مشمول تحریم در برابر تحریم های بانکی

1
راهکارهای غیربانکی و بانکی

اولین نفری باش که یک نظر اضافه می کنه

لطفا برای نظردهی ابتدا لاگین نمایید. وارد شوید.