مذاکره

هدف ما از بین بردن مجهولات اطلاعاتی اشخاص در مورد مشکلات در حال وقوع محلی و جهانی با کمک متخصصان خود است.

از طریق دوره‌های آنلاین خود که با همکاری برخی از بهترین موسسات آموزشی، سازمان‌های بین‌المللی و دفاتر حقوقی تهیه می‌شوند، به طور مداوم حیطه دسترسی خود در سطح بین‌المللی را افزایش می‌دهیم.

ما به همراه همکاران بین‌المللی خود که در حیطه‌های تخصصی خود سرآمد هستند، طی ارائه مشاوره‌‌های حقوقی، سیاست‌گذاری و تحلیل مالی و اقتصادی به موکلان ایرانی و خارجی از خاورمیانه تا اقیانوسیه و آمریکای شمالی، تجربیات فراوانی را کسب کرده‌ایم.

همکاران ما در بادی امر، پس از ارائه خلاصه‌ای کلی از پرونده و مشکل شما، در مورد استراتژی مناسب پرونده شما مشاوره خواهند داد. آن‌ها بهترین تیم متخصص برای رفع مشکل شما را از میان همکاران داخلی و بین‌المللی ما معرفی خواهند کرد و مذاکرات مقدماتی با این اشخاص را انجام خواهند داد و در صورت لزوم مدیریت پرونده و پشتیبانی را برعهده خواهند گرفت. برخی از حوزه‌های فعالیت ما:

مذاکرات تجاری و قراردادی؛

مذاکرات بین‌المللی و میان‌فرهنگی.

هدف ما از بین بردن مجهولات اطلاعاتی اشخاص در مورد مشکلات در حال وقوع محلی و جهانی با کمک متخصصان خود است.

از طریق دوره‌های آنلاین خود که با همکاری برخی از بهترین موسسات آموزشی، سازمان‌های بین‌المللی و دفاتر حقوقی تهیه می‌شوند، به طور مداوم حیطه دسترسی خود در سطح بین‌المللی را افزایش می‌دهیم. برخی از حوزه‌های فعالیت ما:

حقوق و تکنولوژی؛

  بازاریابی آموزشی؛

خدمات حقوقی مجازی.