تاریخ مختصری از مجازات دسته جمعی به مثابه جنایت جنگی

تاریخ مختصری از مجازات دسته جمعی به مثابه جنایت جنگی[۱] Kevin Jon Heller 24.10.23 مترجم: فاطمه میرآخورلی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم ویراستار علمی: دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس مقدمه از میان تمام سوالاتی که در مورد آخرین دور خشونت در وضعیت اسرائیل/ فلسطین از من پرسیده شده، بیشترین […]

درباره آنروا (UNRWA)، پناهندگان فلسطینی و حقوق بین‌الملل

درباره آنروا (UNRWA)، پناهندگان فلسطینی و حقوق بین‌الملل[۱] Rodolfo Ribeiro ۲۸ مارس ۲۰۲۴ مترجم: ساوالان محمدزاده دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر امیر درون‌پرور پژوهشگر حقوق بین‌الملل در ماه گذشته(فوریه)، برخی از اهداکنندگان اصلی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA) (از این پس […]

پیامدهای قرار دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ افریقای جنوبی علیه اسرائیل برای دولت های ثالث

پیامدهای قرار دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ افریقای جنوبی علیه اسرائیل برای دولت های ثالث Yussef Al Tamimi مترجم: موسی کرمی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مُجنده عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم قرار[۱] مورخ ۲۶ ژانویۀ ۲۰۲۴ دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ افریقای جنوبی علیه […]

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و پیامدهای آن از دید حقوق بین المللی

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشقو پیامدهای آن از دید حقوق بین المللیادداشت کوتاهاز: محمدرضا ضیائی بیگدلیمقدمهحمله نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه در ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ و انهدام ساختمان مربوط و شهادت تعدادی از سرداران و افسران سپاهی و غیرسپاهی ایران و پیامدهای آن اقدامات، از جمله اقدامات مقابله به مثل […]

آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا بوسنی علیه صربستان: برداشت دوم؟

آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا بوسنی علیه صربستان: برداشت دوم؟[۱]Dora Vanda Velenczeiمترجم: آرش ملکیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قمویراستار علمی: دکتر مژگان رامین نیاعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اقدام جمهوری آفریقای جنوبی برای کشاندن اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون نسل زدایی جهان را تکان داد. دولت‌ها با خوف و رجا […]

آیا تاریخ تکرار می‌شود؟

آیا تاریخ تکرار می‌شود؟ پیش‌بینی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد وضعیت حقوقی اشغال‌ سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل و پیامدهای آن[۱] Yael Ronen مترجم: امین معتمدی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر کتایون حسین‌نژاد پژوهشگر حقوق بین‌الملل درخواست نظر مشورتی در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد […]

نگاهی به گزارش دیده‌­بان حقوق بشر درباره اسرائیل و استقرار نظام آپارتاید علیه فلسطینیان

Eugene Kontorovich ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮﻟﯿﺎن-ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی سازمان دیده­بان حقوق بشر روز ۲۷ آوریل ۲۰۲۱  گزارش ۲۱۳ صفحه­ای خود را با عنوان اصول نقض شده، مقامات اسرائیلی ،جنایت، آزار، اذیت و آپارتاید، منتشر کرد.  طبق این […]

دیوان اروپایی حقوق بشر بطور ضمنی اعلام کرد که غزه در اشغال اسرائیل نیست.

  [۱] نویسنده مارکو میلانُویچ[۲] (استاد دانشکده حقوق دانشگاه ناتینگهام انگلستان) مترجم: نسرین ترازی (دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی) ویراستار: دکتر علی نواری شعبه عالی دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ در دو قضیه جنجالی و پر سر و صدا مربوط به پیامدهای مخاصمه مسلحانه ناگورنو-قره […]