« صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت چه می کنند؟ وحدت بین المللی در برابر توزیع  نابرابر واکسن کووید ۱۹ در جهان؛ اما همچنان حقوق بشر نادیده انگاشته می شود.»

۳ ژوئن ۲۰۲۱ نویسنده: Diane Desierto ترجمه و تلخیص: دکتر هیلدا  رضایی،  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ویراستار: دکتر محمد ضیایی بیگدلی،  پژوهشگر و متخصص علوم اقتصادی و بانکی   در فوریه ۲۰۲۱، چنین استدلال کردم که حقوق بین الملل (به ویژه، بر اساس میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز […]