بحران افغانستان و پناهجویان افغان: چالشها و راهکارها از منظر حقوق بین الملل

دکتر فاطمه کیهانلو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مقدمه براساس توافق دوحه که در ۲۹ فوریه سال ۲۰۲۰ میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضاء شد طرفین موظف به توقف حملات علیه یکدیگر شدند. امریکا تعهد کرد که ظرف مدت ۱۴ ماه تمام نیروهای نظامی و غیرنظامی خود و متحدانش را از افغانستان خارج […]