خانم آیدا آقاجانی

خانم آیدا رونقی آقاجانی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل در حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند.