دکتر آرامش شهبازی

دکتر آرامش شهبازی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستند. ایشان مدرک دکتری حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرده­‌اند.

دکتر شهبازی کتاب‌ها و مقالات متعددی را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر منتشر کرده‌اند.