دکتر ندا کردونی

دکتر ندا کردونی مدرس حقوق بین‌الملل در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز هستند. ایشان مدرک دکتری خود را از دانشگاه آزادی اسلامی واحد علوم و تحقیقات دریافت کرده‌اند.

دکتر کردونی دارای مقالاتی در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هستند.