ویدیوها

آخرین ویدیوها

سخنرانی استاد ضیایی بیگدلی
در ادامه مراسم رونمایی از جلد دوم پروژه تاریخ شفاهی...
قانون اساسی به مثابه امر فراملی
دکترحسن وکیلیان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی...
سیاست و دین در عصر پساسکولاریسم
دکترمحمد محمدی‌گرگانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی...
در جست و جوی حقوق ایرانی
آقای علیرضا غریب‌دوست پژوهشگر تاریخ حقوق ایرانی

ویدیوها

فیلترها

video filter

سخنرانی استاد ضیایی بیگدلی

نشست تخصصی بررسی و تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران

سیر تحولات و تکامل حقوق بین‌الملل بشردوستانه در چارچوب تصمیمات و اقدامات نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر

دعاوی بین‌المللی ایران و آسیب شناسی مدیریت آنها

معرفی رشته اقتصاد سیاسی بین‌المللی

عواقب و پیامد‌های حقوقی جنگ اوکراین 

از حقوق عمومی تا حقوق بین الملل

ملاحظاتی درباره موت کورت

قانون اساسی به مثابه امر فراملی