نشست گفتگوی صمیمانه دانشجویان و اساتید حقوق بین الملل عمومی به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.