وضعیت لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی

وضعیت لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی
دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی