تهاجم روسیه به اوکراین، حقوق بین‌الملل در ترازوی ارزش‌ها