محدودیت های اخیر بر تجارت و موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی

  نویسنده: ژول گایگلینگ مترجم: فاطمه میثمی (دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل) از ژوئن ۲۰۲۰ ، چین به منظور پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا از انجام امور و اقدامات تجاری خودداری نمود تا به این ترتیب با شیوع COVID-19 در کشورش مبارزه کند. اقدامات مختلفی از آزمایش گسترده ی کانتینرها و محتوای […]