داستان ما

معرفی آکادمی بیگدلی

اشتیاق برای اعتلا و نوآوری آموزش و پژوهش حقوق بین الملل

آکادمی بیگدلی یک نهاد علمی وابسته به بنیاد «حقوق بین الملل ضیائی بیگدلی» است که در سال ۲۰۲۰ رسماً تأسیس و برنامه های خود را غاز کرد. بنیانگذار بنیاد و مدیرعامل آن محمد رضا ضیائی بیگدلی، استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است. پیشنهاد طرح اولیه که حاوی اهداف و مآموریت ها بود توسط صادق ضیائی بیگدلی، استادیار سابق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت مدیره بنیاد ارائه گردید. عضو دیگر هیأت مدیره بنیاد، پوریا عسگری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.

امروزه برنامه آکادمی بیگدلی عمدتاً محدود به انتشار مقالات کوتاه ترجمه شده به فارسی در زمینه موضوعات جدید و بین رشته ای حقوق بین الملل است . این سلسله مقالات به صورت یک روز در میان در دسترس عموم علاقمندان قرار می گیرند. لازم به ذکر است که این مقالات با وسواس خاصی از میان آثار مختلف و متعدد مرتبط با موضوعات و دغدغه های روز مربوط به حقوق بین الملل بررسی و گزینش می گردند که شامل سایت های معتبر علمی هستند از جمله:

در نهایت، هدف اصلی آکادمی بیگدلی و بنیاد، اعتلا و نوآوری آموزش و پژوهش حقوق بین الملل با استفاده از فضای مجازی و همگام با توسعه و تحول حقوق بین الملل در جهان معاصر است. امید است بتوانیم به منابع علمی بیشتری دسترسی یابیم تا به اهداف متعالی خود بیش از پیش نائل گردیم و از این راه، به ادبیات حقوق بین الملل به زبان فارسی غنابخشد.

Bigdeliacademy

Bigdeli Academy, an academic institution affiliated with the "Ziai-Bigdeli Foundation," was officially established and began operations in 2020.

The founder and director of the Academy is Mohammadreza Ziai Bigdeli, an emeritus professor of international law at the Faculty of Law and Political Science of Allameh Tabatabaei University in Tehran, Iran.

The initial proposal and master plan outlining the Academy’s objectives and missions were developed by Sadegh Ziai Bigdeli, a former assistant professor at the Faculty of Law, Shahid Beheshti University, along with Pouria Askari, an associate professor of law at the Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University. Currently, Bigdeli Academy’s primary goal is to publish short essays and articles on a variety of new and interdisciplinary topics related to international law.

These pieces, translated into Farsi, are released every other day. The articles are selected from various reputable and well-established international law blogs, including ejiltalk.org, opiniojuris.org, justsecurity.org, and voelkerrechtsblog.org.

Ultimately, the Academy and the Foundation aspire to further advance and innovate training and research in the field of international law through cyberspace, in line with ongoing changes and developments in international law and related contemporary issues. We hope to gain more access to a broader range of international law sources to fully achieve our goals. In addition to enriching the literature of international law in Farsi language, we aim to publish papers in other languages as well.

خاستگاه نام دامنه سایت ما

bigdeliacademy.com

بیگدلی آکادمی به نام «دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی»، استاد بازنشسته و از روسای بنیان‌گذار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزیده شده است. ایشان پدر آموزش و تحقیق حقوق بین‌الملل در ایرانِ پس از سال ۱۳۵۷ به شمار می‌آیند که نوشته‌هایشان در این زمینه برای نسل‌های متمادی دانشجویان حقوق نه تنها در ایران، بلکه در افغانستان و سایر بخش‌های جهان فارسی زبان شناخته شده است.