اسرائیل و آپارتاید: پیشگویی یا توصیف واقعیت؟

مترجم: نیلوفر سعیدی (دانشجوی دکتری حقوق بین ­الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی) «بدون وجود نقشه راهی برای صلح، اسرائیل با خطر احتمالی مقایسه شدن با رژیم سابق آفریقای جنوبی مواجه شده است.» بت سلم -بزرگترین گروه حقوق بشر اسرائیل- در یک اقدام تحریک ­آمیز عمدی، فلسطینیان در سرزمین مقدس را به عنوان مردمانی که تحت […]