نقش حقوق بین‌الملل در مقابله با باج‌­افزارها؟

به نام خدا نویسنده: Gary Corn مترجم: ناصر نداف (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی) ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان این، یک اعلان رسمی ([گرچه] دیرهنگام) است: باج­‌افزارها یک مشکل امنیت ملی هستند. رئیس‌جمهور بایدن، با شناسایی تهدید راهبردی کنونی سازمان‌های مخفی خلاف­کار (که اغلب دارای پیوندهایی ناپایدار یا پنهانی […]