همگرایی خطرناک: اجتناب ‌ناپذیری نظارت گسترده در رویه قضایی اروپا

[۱] نوشته: Monika Zalnieriute ترجمه: امین معتمدی، دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد ۴ ژوئن ۲۰۲۱   توضیح مقدماتی مترجم: کلمه Surveillance  که در ترجمه حاضر در معنای «نظارت» به کار برده شده است، ماهیتی دوگانه دارد. مانند مراقبت از فرد یا […]