تراژدی تکراری در دریای مدیترانه و موانع پیش روی فرماندهان کشتی برای کمک‌رسانی

تراژدی تکراری در دریای مدیترانه و موانع پیش روی فرماندهان کشتی برای کمک‌رسانی[۱] Antarnihita Mishra[2] مترجم: کیمیا تقا دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی ویراستار: دکتر علی حسینی آزاد پژوهشگر حقوق بین‌الملل آماری که اخیرا آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد منتشر کرده، نشان می‌دهد مرگبارترین مسیر دریایی جهان یعنی دریای مدیترانه در حال حاضر […]