نیاز جامعه بین‌المللی به نظارت انسانی بر هوش مصنوعی

نیاز جامعه بین‌المللی به نظارت انسانی بر هوش مصنوعی[۱]Valentina Urreaمترجم: حسین سپه‌سرادانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطباییویراستار علمی: دکتر سید هادی محمودیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مقدمهسیستمهای هوش مصنوعی از یادگیری ماشین، استدلال ماشین و رباتیک برای درک محیط خود از طریق جمع‌آوری داده‌ها و انتخاب بهترین شیوه برای دستیابی به هدف مشخص، […]