دکتر آناهیتا سیفی

دکتر آناهیتا سیفی، استادیار دانشکده مطالعات زنان در دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستند. ایشان تالیفات متعددی در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به زبان­های فارسی و انگلیسی دارند.

دکتر سیفی همچنین سردبیر فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی عدل و انصاف هستند.