دکتر امیر مقامی

دکتر امیر مقامی استادیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه یزد هستند. ایشان مدرک دکتری حقوق بین‌الملل را از دانشگاه تهران دریافت کرده‌اند.

دکتر مقامی تالیفات متعددی در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دارند.