دکتر سیامک کریمی

دکتر سیامک کریمی استاد مدعو پردیس فارابی دانشگاه تهران هستند. ایشان مدرک دکتری حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده‌اند.

دکتر کریمی دارای تالیفاتی در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هستند.