دکتر سیدقاسم زمانی

دکتر قاسم زمانی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستند. ایشان دارای مدرک دکتری حقوق بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

دکتر زمانی ضمن برخورداری از سوابق متعدد حقوقی، کتاب‌ها و مقالات زیادی در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دارند که برخی از آن‌ها به عنوان منبع درسی در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود. ایشان همچنین یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد هستند.