دکتر علی مقدم ابریشمی

دکتر علی مقدم ابریشمی استادیار حقوق خصوصی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشان مدرک دکتری خود را در زمینه حقوق تطبیقی از کالج کونین مری دوستفیلد دانشگاه لندن دریافت کرده‌اند و دوره پسادکتری را در دانشگاه‌های کلمبیا و کمبریج سپری کرده‌اند.

دکتر مقدم ابریشمی دارای آثار متعددی پیرامون حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی و حقوق سرمایه‌گذاری به زبان فارسی و انگلیسی هستند.