دکتر محمد شریف

دکتر محمد شریف دانشیار حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشان از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران بوده‌اند.

دکتر شریف دارای آثار متعددی در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هستند.