دکتر ناصر سرگران

دکتر ناصر سرگران از اساتید حقوق بین‌الملل هستند. ایشان مدرک دکتری حقوق بین‌الملل را از دانشگاه تهران دریافت کرده‌اند.

دکتر سرگران از پژوهشگران و وکلای برجسته در زمینه حقوق معلولین در ایران هستند و آثار متعددی در این زمینه دارند.