دکتر هیبت الله نژندی منش

دکتر هیبت‌الله نژندی منش استادیار حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشان مدرک دکتری حقوق بین‌الملل را از دانشگاه علامه طباطبایی را دریافت کرده‌اند.

دکتر نژندی منش دارای تالیفات متعدد در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل کیفری به زبان‌های فارسی و انگلیسی هستند.