دکتر یوسف مولایی

دکتر یوسف مولایی استاد بازنشسته روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران هستند. ایشان مدرک دکتری حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه کاتولیکى «لوون له نوو» بلژیک دریافت کرده‌اند.

دکتر مولایی صاحب تالیفات متعددی در زمینه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هستند.