دکتر صادق بیگدلی

دکتر صادق بیگدلی از سال ۱۳۹۶ به مدت حدود چهار سال عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند. پیش از این، دکتر بیگدلی به عنوان دانشیار در دانشگاه وایکاتو نیوزیلند به تدریس حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، حقوق اداری و حقوق‌شناسی پرداخته‌اند. ایشان همچنین سابقه حضور به عنوان Visiting Scholar در دانشکده آزگودهال دانشگاه یورک کانادا را نیز دارند.

دکتر بیگدلی زمانی که در سال ۱۳۹۳ و در بحبوحه مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای ایران در نیوزیلند استاد حقوق بودند، از طرف دولت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) دعوت شدند تا به مدیریت فرایند جذب مجدد کشور در اقتصاد جهانی کمک نمایند. ایشان به عنوان «مذاکره‌کننده ارشد تجاری» که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شده بودند، در قالب بیانیه مشترک شورای عمومی، موفق به جذب حمایت دیپلماتیک اکثر دولت‌های کلیدی عضو سازمان تجارت جهانی در راستای فعال‌سازی مجدد فرایند الحاق ایران شدند. دکتر بیگدلی با همراهی دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، برای نخستین بار نقشه راهی را برای از سرگیری فرایند الحاق ایران طراحی نمودند. ایشان همچنین راهبرد جدیدی را برای موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی طراحی کردند و رهبری چند دور از مذاکرات مربوط به تعدادی از موافقت‌نامه‌های تجاری از جمله موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد با منطقه اقتصادی اوراسیا  را برعهده داشتند. دکتر بیگدلی با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۳۹۵ کناره‌گیری کرده و به استادی دانشگاه شهید بهشتی نائل شدند.

دکتر بیگدلی سپس پروژه‌ای ملّی برای تنظیم نخستین سند سیاست‌گذاری تجاری ملّی را با تمرکز بر سیاست‌گذاری صنعتی و پایداری زیست‌محیطی به دست گرفتند.

دکتر بیگدلی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حقوق از دانشگاه برن و یک کارشناسی ارشد از دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد هستند. ایشان یکی از سردبیران بخش حقوقی انتشارات دانشگاه کمبریج (۱۳۸۸) و ادوارد اِلگار (۱۳۹۶) بوده‌اند و چندین مقاله و فصل کتاب در دهه اخیر منتشر کرده‌اند.

دکتر بیگدلی در سال ۱۳۹۰ دستیار پژوهش پسادکتری در دانشگاه جورج تاون و در سال ۱۳۹۳ مدرس «موسسه حقوق جهانی و سیاست‌گذاری هاروارد» در دوحه بوده‌اند.