آموزش جهانی حقوق

آخرین ویدیوها

معرفی رشته اقتصاد سیاسی بین‌المللی
معرفی رشته اقتصاد سیاسی بین‌المللی دکتر غلامرضا حداد استادیار دانشکده...
حقوق بین الملل از دریچه علم سیاست
دکتر طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آشنایی با قانون اساسی چین؛ چین امروز در پرتو اصلاحیه‌های قانون اساسی
دکتر طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
توضیحات خانم‌ ولدبیگی در مورد تحصیل در خارج
خانم بهاره ولدبیگی، فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد حقوق‌تجارت‌بین‌الملل دانشگاه شهیدبهشتی و دانشجوی...
توضیحات آقای میثم صالحی در مورد تحصیل در خارج
جناب آقای میثم صالحی، دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه...

ویدیوها

فیلترها

video filter

حقوق بین الملل از دریچه علم سیاست

سخنرانی استاد ضیایی بیگدلی

نشست تخصصی بررسی و تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران

سیر تحولات و تکامل حقوق بین‌الملل بشردوستانه در چارچوب تصمیمات و اقدامات نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر

دعاوی بین‌المللی ایران و آسیب شناسی مدیریت آنها

معرفی رشته اقتصاد سیاسی بین‌المللی

عواقب و پیامد‌های حقوقی جنگ اوکراین 

از حقوق عمومی تا حقوق بین الملل

ملاحظاتی درباره موت کورت