حقوق بین‌الملل

آخرین ویدیوها

سخنرانی استاد ضیایی بیگدلی
در ادامه مراسم رونمایی از جلد دوم پروژه تاریخ شفاهی...
نشست تخصصی بررسی و تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران
دعاوی بین‌المللی ایران و آسیب شناسی مدیریت آنها
دکترعلیرضا ابراهیم‌گل پژوهشگر حقوق بین‌الملل
عواقب و پیامد‌های حقوقی جنگ اوکراین 
عواقب و پیامد‌های حقوقی جنگ اوکراین دکتر محمدعلی اردبیلی استاد...
از حقوق عمومی تا حقوق بین الملل
از حقوق عمومی تا حقوق بین الملل رویکرد میان رشته‌ای...

ویدیوها

فیلترها

video filter

حقوق بین الملل از دریچه علم سیاست

سخنرانی استاد ضیایی بیگدلی

نشست تخصصی بررسی و تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران

سیر تحولات و تکامل حقوق بین‌الملل بشردوستانه در چارچوب تصمیمات و اقدامات نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر

دعاوی بین‌المللی ایران و آسیب شناسی مدیریت آنها

معرفی رشته اقتصاد سیاسی بین‌المللی

عواقب و پیامد‌های حقوقی جنگ اوکراین 

از حقوق عمومی تا حقوق بین الملل

ملاحظاتی درباره موت کورت