کناره گیری ترکیه از کنوانسیون استانبول: آزمونی سخت برای شورای اروپا

[۱] نویسنده: باشاک چالی مترجم: حبیبه فرج زاده (دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی)   در روز شنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۱، مردم ترکیه با خبر اعلام اولین خروج از یک معاهده حقوق بشری توسط رئیس جمهور از خواب برخاستند. ریاست جمهوری طی تصمیمی اعلام کرد که ترکیه کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری […]