مصاحبه دکتر صادق ضیائی بیگدلی با هفته نامه تجارت فردا

* تجارت خارجی ایران با تهدیدهای داخلی و خارجی بسیاری مواجه است که از جمله آن، شیوع ویروس کرونا از یک سو و تهدیدهای به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تشدید تحریم‌ها برای ایران از سوی دیگر است که به هر حال، ابرهای تیره و تاری را پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه پیش‌بینی تجارت خارجی […]