صخره‌ها در حقوق دریاها: نظراتی در خصوص رای داوری دریای چین جنوبی

  [1] نوشتۀ گیلبرت گیوم (رئیس اسبق دیوان بین المللی دادگستری) ترجمه امین معتمدی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی) ۲۵ فوریه ۲۰۲۱   بند ۲ مادۀ ۱۲۱ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می‌شود) مقرر می‌کند که «دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی […]