چرا سازمان ملل متحد به دستورکار جامعی برای ارائه حمایت‌ نیاز دارد؟

نویسنده: Damian Lilly مترجم: پویا برلیان-پژوهشگر و دانشجوی دکتری حقوق بین ­الملل دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار علمی: دکتر حسن سواری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس حمایت از جمعیت آسیب‌دیده از بحران، مسئولیت کلیدی سازمان ملل متحد است. جنایاتی که در تیگرای، میانمار یا افغانستان و سایر مناطق تداوم دارد، اغلب بدون رسیدگی و با […]