سوپرمن و حقوق بین ­الملل

سوپرمن و حقوق بین ­الملل[۱] از سلسله مطالب سمپوزیوم حقوق بین­ الملل و فرهنگ عامه نویسنده:Ankit Malhotra  مترجم: حبیبه فرج­زاده (دانشجوی دکترای حقوق بین­ الملل دانشگاه علامه طباطبائی) ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان) مقدمه در ۲۷ فوریه ۱۹۴۰ مجلۀ لوک داستان کوتاهی از جری سیگل و جو شوستر، خالقان سوپرمن، به […]