عدالت بین نسلی:ازاتاق دادگاه تا سیاست

عدالت بین نسلی:ازاتاق دادگاه تاسیاست ۲۲ آگوست ۲۰۲۲ نویسنده: Eline Mensink مترجم: دکتر مهدی اشتری، پژوهشگر حقوق بین الملل ویراستار: دکتر فاطمه کیهانلو،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چگونه در جهانی میرا برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم؟ این سوال اصلی کتاب رومن کرزناریچ یعنی “نیای خوب “است. برنامه ریزی برای طولانی مدت، مستلزم در […]