نافرمانی از شورای امنیت یا شورای امنیت نافرمان؟

نافرمانی از شورای امنیت یا شورای امنیت نافرمان؟ آثار قواعد آمره بر قطعنامه‌های شورای امنیت در مباحث اخیر کمیسیون حقوق بین الملل و در دیدگاه‌های دولت¬ها نویسنده Felix Herbert مترجم: پویا برلیان-پژوهشگر و دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه علامه طباطبایی در جلسه عمومی اخیر کمیسیون حقوق بین‌الملل، که در پنجم اوت ۲۰۲۲ برگزار گردید، مباحث […]