«مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت» در سازمان تجارت جهانی

«مسئولیت¬های مشترک اما متفاوت» در سازمان تجارت جهانی Kartikeya Garg مترجم: فاطمه فولادی دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه تهران ویراستار علمی: دکتر محمد شمسایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از اصول مهم حقوق بین¬الملل محیط زیست اصل «مسئولیت¬های مشترک اما متفاوت» است. بدین معنا که با توجه به سهمی که کشورها در طول […]