مجمع عمومی سازمان ملل متحد روسیه را محکوم نمود اما این محکومیت در واقع چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روسیه را محکوم نمود اما این محکومیت در واقع چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ Patrick Butchard مترجم: دکتر مُنا کربلایی امینی پژوهشگر حقوق بین‌الملل ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی مدرس و پژوهشگر حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد برای پاسخ به حمله روسیه به اوکراین چه اختیاراتی دارد؟ مجمع عمومی سازمان […]