اختلاف نظر پیرامون استرداد اموال فرهنگی: محدودیت‌های حقوق بین‌الملل

اختلاف نظر پیرامون استرداد اموال فرهنگی: محدودیت‌های حقوق بین‌الملل ]۱[ Oscar Genaro Macias Betancourt مترجم: نیلوفر اشتری دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل 1. مقدمه سه‌گانه موزه‌ها، تجارت آثار هنری و حقوق بین‌الملل همواره چالش برانگیز بوده است. فصل استعمار در تاریخ بسیاری […]