آب در خوابگه مورچگان

آب در خوابگه مورچگان جوابیه‌ای برای سمپوزیوم بازنویسی پیشینه‌های استفاده از زور[۱] Agatha Verdebout مترجم: موسی کرمی دانشجوی دکتری حقوق بین¬‌الملل دانشگاه قم ویراستار علمی: دکتر سید هادی محمودی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مایل هستم سخن خویش را با سپاس‌گزاری از همه نویسندگانی که زمان خود را صرف مطالعه و بازبینی […]